artykuł nr 1

Niedźwiedź

Nazwa sołectwa:
Niedźwiedź

Statut sołectwa:
Uchwała Nr XLI/325/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź

Sołtys:
Milena Baran

Skład sołectwa:
Niedźwiedź z częściami Piaski i Podlaski oraz przysiółkiem Zaskale (Nowy Niedźwiedź)