artykuł nr 1

Niedźwiedź

Sołtys:
Milena Baran

Skład sołectwa:
Niedźwiedź z częściami Piaski i Podlaski oraz przysiółkiem Zaskale (Nowy Niedźwiedź)