artykuł nr 1

Wykaz głosowania imiennego

Załączniki
Wykaz głosowania imiennego   439.611 KB
artykuł nr 2

Protokół

Załączniki
Protokół   512.552 KB
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rok   2.456 MB
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026   2.343 MB
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029   2.896 MB
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2019 rok   6.836 MB
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018   288.562 KB
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego   130.093 KB
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   88.541 KB
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego   93.242 KB
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   185.431 KB
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i zespołu doradczego Wójta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych   325.126 KB
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie   93.778 KB
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok   1.926 MB
Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strawczyn   215.983 KB
Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Strawczyn Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023   364.925 KB
Uchwała Nr III/37/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023   124.167 KB
Uchwała Nr III/38/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   90.452 KB
artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek sesji: godzina 10:00

artykuł nr 6

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2019 rok   9.240 MB
Autopoprawka do projektu budżetu gminy Strawczyn na 2019 rok   7.063 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023   237.569 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   183.758 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i zespołu doradczego Wójta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych   324.657 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok   1.946 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie   91.639 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   83.028 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Strawczyn Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023   472.324 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego   86.630 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   81.421 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rok   2.875 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego   122.829 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018   283.503 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026   2.321 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029   2.937 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strawczyn   215.820 KB