artykuł nr 1

Wykaz głosowania imiennego

artykuł nr 2

Protokół

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr III/38/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/37/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Strawczyn Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023365 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strawczyn216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i zespołu doradczego Wójta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2018 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek sesji: godzina 10:00