artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy - 29 grudzień

Uchwała Nr XX/185/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XX/186/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XX/187/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i Zespołu Doradczego Wójta oraz zwrotu kosztów za podróże służbowe

Uchwała Nr XX/189/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r.

Uchwała Nr XX/190/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XX/191/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn

Uchwała Nr XX/192/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na obszarze Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XX/193/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004-2013

Uchwała Nr XX/194/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nieodpłatnego przekazania stacji trafo wraz z linią niskiego napięcia zasilającego bloki mieszkalne w miejscowości Promnik

Uchwała Nr XX/188/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strawczyn

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XX/185/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok   119.243 KB
Uchwała Nr XX/186/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok   65.855 KB
Uchwała Nr XX/187/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i Zespołu Doradczego Wójta oraz zwrotu kosztów za podróże służbowe   37.500 KB
Uchwała Nr XX/189/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r.   66.099 KB
Uchwała Nr XX/190/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych   69.376 KB
Uchwała Nr XX/191/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn   28.500 KB
Uchwała Nr XX/192/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce na obszarze Gminy Strawczyn   28.000 KB
Uchwała Nr XX/193/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/171/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004-2013   59.689 KB
Uchwała Nr XX/194/04 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nieodpłatnego przekazania stacji trafo wraz z linią niskiego napięcia zasilającego bloki mieszkalne w miejscowości Promnik   26.000 KB
Uchwała Nr XX/188/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strawczyn   10.271 KB
Protokół   115.186 KB