główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku

Załączniki:
Protokół MB
Uchwała Nr XLIII/340/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przecidziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 853 KB
Uchwała Nr XLIII/339/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 988 KB
Uchwała Nr XLIII/338/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorzadowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2017 rok MB
Uchwała Nr XLIII/337/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Strawczyn 105 KB
Uchwała Nr XLIII/336/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 110 KB
Uchwała Nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 110 KB
Uchwała Nr XLIII/334/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024 MB
Uchwała Nr XLIII/333/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok MB
Uchwała Nr XLIII/332/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok 83 KB
Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok 91 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesje w dniu 28 czerwiec 2018

Załączniki:
Autopoprawka do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przecidziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorzadowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2017 rok 13 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Strawczyn 1,003 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 482 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 491 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok 302 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok 349 KB