artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 28 czerwca 2018 roku

Załączniki
Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok   91.483 KB
Uchwała Nr XLIII/332/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok   83.190 KB
Uchwała Nr XLIII/333/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok   2.177 MB
Uchwała Nr XLIII/334/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024   2.347 MB
Uchwała Nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   110.084 KB
Uchwała Nr XLIII/336/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   109.937 KB
Uchwała Nr XLIII/337/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Strawczyn   104.904 KB
Uchwała Nr XLIII/338/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorzadowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2017 rok   2.296 MB
Uchwała Nr XLIII/339/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020   987.560 KB
Uchwała Nr XLIII/340/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przecidziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022   852.638 KB
Protokół   1.693 MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesje w dniu 28 czerwiec 2018

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok   349.058 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok   302.128 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   490.757 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego   482.152 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Strawczyn   1,002.763 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorzadowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2017 rok   12.768 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020   4.721 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przecidziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022   5.610 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok   2.808 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024   2.289 MB
Autopoprawka do Projektu Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024   1.965 MB