artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 22 maj 2017 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023   8.421 MB
Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Bałta w Obwodzie Odeskim na Ukrainie   228.154 KB
Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   2.630 MB
Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.535 MB
Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu   109.800 KB
Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   113.143 KB
Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego   107.033 KB
Uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   113.960 KB
Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Strawczyn na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług   267.033 KB
Uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   206.921 KB
Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   111.070 KB
Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie   104.319 KB
Protokół   3.997 MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023   8.322 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   209.243 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągnięcia kredytu   103.749 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie   103.470 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie   202.816 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.485 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   2.795 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Bałta w Obwodzie Odeskim na Ukrainie   239.258 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego   106.854 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad ustaania i przekazywania z budżetu Gminy Strawczyn na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług   349.771 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego   109.448 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego   99.978 KB