główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 22 maj 2017 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie 111 KB
Uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 207 KB
Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Strawczyn na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 267 KB
Uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 114 KB
Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 107 KB
Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 113 KB
Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu 110 KB
Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 MB
Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok MB
Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Bałta w Obwodzie Odeskim na Ukrainie 228 KB
Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 MB
Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie 104 KB
Protokół MB
artykuł nr 2

Projekty uchwał

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 100 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego 109 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad ustaania i przekazywania z budżetu Gminy Strawczyn na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 350 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 107 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Bałta w Obwodzie Odeskim na Ukrainie 239 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie 203 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie 103 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągnięcia kredytu 104 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 209 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 MB