artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 22 maj 2017 roku

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/216/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Strawczyn na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług267 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/212/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/211/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Bałta w Obwodzie Odeskim na Ukrainie228 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad ustaania i przekazywania z budżetu Gminy Strawczyn na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług350 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie nawiązania współpracy z Miastem Bałta w Obwodzie Odeskim na Ukrainie239 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Strawczynie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaciągnięcia kredytu104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer