główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz aktów prawa miejscowego

Załączniki:
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 12_09_2022 1,008 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 20_04_2022 996 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 31_01_2022 988 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 24_11_2021 977 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 29_07_2021 967 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 19_04_2021 684 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 29_01_2021 638 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 16_10_2020 855 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 27_12_2019 1,022 KB
Wykaz aktów prawa miejscowego - stan na dzień 28_06_2019 1,009 KB
Uchwała Nr XII/118/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku MB
Uchwała Nr XII/117/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie MB
Uchwała Nr XII/116/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej MB
Uchwała Nr XII/115/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu MB
Uchwała Nr XII/114/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Korczynie MB
Uchwała Nr XII/113/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Chełmcach MB
Uchwała Nr XII/112/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku MB
Uchwała Nr XII/111/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku MB
Uchwała Nr XII/110/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie MB
Uchwała Nr XII/109/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola w Promniku 751 KB
Uchwała Nr XII/104/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strawczyn publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 115 KB
Uchwała Nr XI/100/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych 92 KB
Uchwała Nr IX/80/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 października 2003 roku w sprawie pokrycia kosztów dojazdu transportem zorganizowanym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Strawczyn 66 KB
Uchwała Nr VII/63/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminny Strawczyn 140 KB
Uchwała Nr I/22/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie 118 KB
Uchwała Nr I/26/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 118 KB
Uchwała Nr I/25/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 117 KB
Uchwała Nr I/24/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chełmcach 117 KB
Uchwała Nr I/23/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korczynie 117 KB
Uchwała Nr I/21/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku 117 KB
Uchwała Nr I/20/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 118 KB
Uchwała Nr VII/61/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku MB
Uchwała Nr VII/60/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku MB
Uchwała Nr VII/59/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie MB
Uchwała Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn 464 KB
Uchwała Nr IV/34/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 314 KB
Uchwała Nr IV/21/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn 206 KB
Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie przeprowadzonych w 2002 roku 432 KB
Uchwała Nr I/19/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku 403 KB
Uchwała Nr I/18/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku 180 KB
Uchwała Nr I/17/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 193 KB
Uchwała Nr 8/33/91 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 1991r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji nieruchomości we wsi Promnik 927 KB