główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz aktów prawa miejscowego

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Wykaz ten jest aktualizowany. Stan na 12.07.2019r.

 

L.p.Numer uchwałyData podjęcia Tytuł i treść uchwały Data publ. w Dz. Urz. (Nr i poz.) Zmiany, uchylenia
1XXXX/84/8422.03.1984w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie StrawczynNie publikowana 
28/33/9127.09.1991w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji nieruchomości we wsi PromnikNie publikowana 
3II/21/9718.04.1997w sprawie herbu Gminy Strawczyn  
4I/17/9926.02.1999w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w StrawczynieDz. Urz. z dn. 23.04.1999r. Nr 21 poz. 478 
5I/18/9926.02.1999w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w OblęgorkuDz. Urz. z dn. 23.04.1999r. Nr 21 poz. 479 
6I/19/9926.02.1999w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w PromnikuDz. Urz. z dn. 23.04.1999r. Nr 21 poz. 480 
7I/20/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w OblęgorkuDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 481 
8I/21/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w PromnikuDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 482 
9I/22/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w StrawczynieDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 483 
10I/23/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w KorczynieDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 484 
11I/24/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w ChełmcachDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 485 
12I/25/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w NiedźwiedziuDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 486 
13I/26/9926.02.1999w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudzie StrawczyńskiejDz. Urz. z dn. 23.04.1999 r., Nr 21 poz. 487 
14III/19/0203.06.2002w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie przeprowadzonych w 2002 rokuDz. Urz. z dn. 25.07.2002r. Nr 111, poz. 1312Uchwała Nr XXXII/282/06 z dn. 30.06.2006r. Dz. Urz. z dn. 19.09.2006r. Nr 244 poz. 2827
15IV/21/0223.08.2002

w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn

Załącznik

Dz. Urz. z dn. 04.10.2002r. Nr 143, poz. 1755 
16IV/34/0223.08.2002w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedażyDz. Urz. z dn. 25.10.2002r. Nr 153, poz. 1902uchylona uchwałą Nr XLIV/344/2018
17VII/59/0327.06.2003w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w StrawczynieDz. Urz. z dn. 14.08.2003r., Nr 199 poz. 1819 
18VII/60/0327.06.2003w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w OblęgorkuDz. Urz. z dn. 14.08.2003r., Nr 199 poz. 1820 
19VII/61/0327.06.2003w sprawie Aktu
Załączniki:
Uchwała Nr XII/118/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku MB
Uchwała Nr XII/117/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie MB
Uchwała Nr XII/116/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej MB
Uchwała Nr XII/115/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu MB
Uchwała Nr XII/114/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Korczynie MB
Uchwała Nr XII/113/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej w Chełmcach MB
Uchwała Nr XII/112/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku MB
Uchwała Nr XII/111/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku MB
Uchwała Nr XII/110/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie MB
Uchwała Nr XII/109/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola w Promniku 751 KB
Uchwała Nr XII/104/04 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strawczyn publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 115 KB
Uchwała Nr XI/100/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych 92 KB
Uchwała Nr IX/80/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 października 2003 roku w sprawie pokrycia kosztów dojazdu transportem zorganizowanym uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Strawczyn 66 KB
Uchwała Nr VII/63/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminny Strawczyn 140 KB
Uchwała Nr I/22/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie 118 KB
Uchwała Nr I/26/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 118 KB
Uchwała Nr I/25/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 117 KB
Uchwała Nr I/24/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chełmcach 117 KB
Uchwała Nr I/23/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korczynie 117 KB
Uchwała Nr I/21/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Promniku 117 KB
Uchwała Nr I/20/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku 118 KB
Uchwała Nr VII/61/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku MB
Uchwała Nr VII/60/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku MB
Uchwała Nr VII/59/03 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie Aktu Założycielskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie MB
Uchwała Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn 464 KB
Uchwała Nr IV/34/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 314 KB
Uchwała Nr IV/21/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Strawczyn 206 KB
Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie przeprowadzonych w 2002 roku 432 KB
Uchwała Nr I/19/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Promniku 403 KB
Uchwała Nr I/18/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Oblęgorku 180 KB
Uchwała Nr I/17/99 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 193 KB
Uchwała Nr 8/33/91 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 września 1991r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji nieruchomości we wsi Promnik 927 KB