artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021

Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim"

Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077

Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078

Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2

Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540

Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1

Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579

Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Protokół

Załączniki
Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022   1.762 MB
Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok   1.939 MB
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok   1.052 MB
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021   1.717 MB
Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy   120.438 KB
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,   31.323 KB
Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim",   131.318 KB
Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn   1.071 MB
Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077   977.456 KB
Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078   977.452 KB
Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2   977.445 KB
Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540   977.426 KB
Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1   977.598 KB
Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579   977.642 KB
Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   124.749 KB
Protokół   272.331 KB
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r.

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy,

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim"

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn,

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Załączniki
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy,   119.634 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012   327.058 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim"   130.461 KB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn,   1.318 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077   1.314 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078   1.314 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2   1.314 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540   1.314 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1   1.315 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579   1.315 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022   1.383 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021   1.550 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok   1.933 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok   1.410 MB
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie   124.860 KB