artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021

Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim"

Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077

Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078

Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2

Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540

Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1

Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579

Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

Protokół

Załączniki:
Protokół272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/101/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579978 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1978 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540977 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2977 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078977 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077977 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim",131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r.

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy,

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim"

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn,

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok

Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Załączniki:
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2011-2021MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012-2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn,MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim"130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012327 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy,120 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer