główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Finansowy

Referat Finansowy

 

Nazwa usługi: Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Jak załatwić sprawę?
Złóż wniosek przez Internet

Nazwa usługi: Podatek leśny osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podatek rolny osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga żołnierska w podatku rolnym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników
1. Jak załatwić sprawę?
Złóż wniosek przez Internet

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku
1. Jak załatwić sprawę?

Złóż wniosek przez Internet


Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku 

1. Jak załatwić sprawę?

Złóż wniosek przez Internet


Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół
1. Jak załatwić sprawę?
Załączniki:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 351 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - druk 13 KB
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych ? Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół 217 KB
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku 202 KB
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku 202 KB
Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników 207 KB
Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym 207 KB
Udzielanie ulg w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych 204 KB
Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej 206 KB
Ulga żołnierska w podatku rolnym 207 KB
Podatek od nieruchomości osób fizycznych 219 KB
Podatek rolny osób fizycznych 208 KB
Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej 201 KB
Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego 206 KB
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 197 KB
Podatek leśny osób fizycznych 215 KB
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 207 KB
Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 222 KB
Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 217 KB
Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 211 KB