artykuł nr 1

Referat Finansowy

Referat Finansowy

Nazwa usługi: Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Jak załatwić sprawę?
Złóż wniosek przez Internet

Nazwa usługi: Podatek leśny osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego

1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podatek rolny osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga żołnierska w podatku rolnym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym

1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników
1. Jak załatwić sprawę?
Złóż wniosek przez Internet

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku
1. Jak załatwić sprawę?

Złóż wniosek przez Internet


Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku

1. Jak załatwić sprawę?

Złóż wniosek przez Internet


Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół
1. Jak załatwić sprawę?

Załączniki
Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej   210.553 KB
Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej   216.735 KB
Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej   222.360 KB
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości   207.424 KB
Podatek leśny osób fizycznych   215.044 KB
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów   197.311 KB
Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego   205.948 KB
Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej   200.914 KB
Podatek rolny osób fizycznych   208.368 KB
Podatek od nieruchomości osób fizycznych   219.400 KB
Ulga żołnierska w podatku rolnym   207.018 KB
Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej   206.384 KB
Udzielanie ulg w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych   204.002 KB
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   202.936 KB
Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym   206.917 KB
Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników   206.547 KB
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku   202.312 KB
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku   202.117 KB
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych ? Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół   216.989 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - druk   12.503 KB