artykuł nr 1

Referat Finansowy

Referat Finansowy

 

Nazwa usługi: Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Jak załatwić sprawę?
Złóż wniosek przez Internet

Nazwa usługi: Podatek leśny osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podatek rolny osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podatek od nieruchomości osób fizycznych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Ulga żołnierska w podatku rolnym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników
1. Jak załatwić sprawę?
Złóż wniosek przez Internet

Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku
1. Jak załatwić sprawę?

Złóż wniosek przez Internet


Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku 

1. Jak załatwić sprawę?

Złóż wniosek przez Internet


Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół
1. Jak załatwić sprawę?
Załączniki:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej351 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - druk13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu byłym pracownikom Gromadzkiej Rady Narodowej, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych ? Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkół217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Promniku202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydanie zaświadczenia o wynagrodzeniu w Bazie Zaopatrzenia i Zbytu PMR w Promniku202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzyskanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Udzielanie ulg w opłacaniu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zwolnienie z podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ulga żołnierska w podatku rolnym207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Podatek od nieruchomości osób fizycznych219 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Podatek rolny osób fizycznych208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ulga w podatku rolnym z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Udzielenie ulgi inwestycyjnej podatnikom podatku rolnego206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Podatek leśny osób fizycznych215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymiar podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymiar podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer