artykuł nr 1

Referat Rozwoju Lokalnego

Wykaz usług
świadczonych przez Referat Rozwoju LokalnegoNazwa usługi: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1. Jak załatwić sprawę?
2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nazwa usługi: Zaświadczenie o statusie działki:
1. Wniosek