artykuł nr 1

Unieważnienie postępowania

Gmina Strawczyn zawiadamia , że prowadzone postępowanie zostało unieważnione.