artykuł nr 1

Budżet 2016

========= UCHWAŁA =========

Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016r

Uchwała Nr XX/107/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016r

Uchwała Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/151/2016 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXVII/157/2016 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Strawczyn zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rok

 

========= PROJEKT =========

Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 listopada 2015r w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2015 rok

 

======== OPINIA RIO ===========

Uchwała Nr 106/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminny Strawczyn na 2016 rok

Uchwała Nr 8/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn

Uchwała Nr 66/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr 44/2017 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego z objaśnieniami

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2016

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2016

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2016

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2016

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2016

PB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2016

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu - Zarządzenie Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Załączniki:
PB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2016152 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 44/2017 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego z objaśnieniamiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2016176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2016104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2016261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2016MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2016745 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2016176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2016100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2016262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2016MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2016729 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 66/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2016 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2016 roku558 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2016176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2016100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2016262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2016MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2016674 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2016176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2016100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2016262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2016MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2016612 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 8/2016 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 106/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminny Strawczyn na 2016 rok250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer