artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024

===== UCHWAŁA =====

Uchwała Nr V/9/2014 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 - 2024

Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr X/40/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr XI/43/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 maja 2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr XII/50/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 czerwca 2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr XIII/63/2015 Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr XIV/65/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr XV/71/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminny Strawczyn na lata 2015-2024

Uchwała Nr XVI/76/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniająca w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

 

===== PROJEKT =====

Zarządzenie Nr 101/14 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024

 

==== OPINIA RIO ====

Uchwała Nr 121/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024 Gminy Strawczyn

 

Uchwała Nr 1/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn