artykuł nr 1

Budżet 2014

 

========= UCHWAŁA =========


Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr 113/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/276/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVII/292/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Gminy z dnia 29 września 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr XL/310/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

Uchwała Nr IV/5/2014 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok

Uchwała Nr V/13/2014 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok

 

========= PROJEKT =========

Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2013 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2014 rok

 

 

 =======

 Uchwała Nr 83/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 września 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2014 roku

 =======

Uchwała Nr 42/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego z objaśnieniami

 =======

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2014

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2014

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2014

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2014

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2014

Załączniki:
Uchwała Nr 42/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego z objaśnieniami607 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2014272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 201497 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2014354 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2014MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2014879 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2014272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 201494 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2014354 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2014MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2014865 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 83/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 września 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2014 roku583 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2014272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 201494 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2014353 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2014MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2014842 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2014272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 201494 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2014351 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2014MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2014801 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 113/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok399 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer