artykuł nr 1

2009Uchwała Nr XXIX/204/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.

Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/235/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok

Uchwała Nr XXXII/244/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009r.

Uchwała Nr XXXIII/256/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

RBN - Sprawozdanie o stanie należności

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań

RB27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

RB 28S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu:

Uchwała Nr XXXVI/281/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania bud?etu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok

 

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009 rok