artykuł nr 1

2008

Uchwała Nr XII/91/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2008 rok

Zmiany w uchwale budżetowej:
Uchwała Nr XIII/100/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Uchwała Nr XIV/104/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XV/115/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Uchwała Nr XVI/127/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/115/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok
Uchwała Nr XVI/128/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok
Uchwała Nr XVII/138/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok
Uchwała Nr XVIII/143/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 7 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu:

Uchwała Nr XXVII/183/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok

 

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008 rok