artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2033

Podjęta uchwała + zmiany

Uchwała Nr XLII/366/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr XLIII/375/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr XLIV/378/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr XLVI/392/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 kwietnia 2022r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022 - 2033

Uchwała Nr XLVII/398/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr XLVIII/406/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała NR XLIX/412/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr L/418/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr LI/421/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr LII/427/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr LIII/431/2022 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Uchwała Nr XIL/443/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022 - 2033

Uchwała Nr LV/450/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

Projekt

Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2033

 

Opinia RIO

Uchwała Nr 186/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2022-2032