artykuł nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXIX/243/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXX/258/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXII/275/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXIII/286/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXIV/292/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXV/307/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXVI/312/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXVII/321/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XXXVIII/335/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021 - 2031

Uchwała Nr XXXIX/341/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XL/356/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 grudnia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Uchwała Nr XLI/359/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021 - 2031

 

OPINIA RIO

Uchwała Nr 156/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031

Projekt

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031