artykuł nr 1

Budżet 2020

Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020r

Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020r

Uchwała Nr XX/191/2020 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXII/199/2020 Rady Gminy w Strawczynie zmieniający uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXIII/201/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/208/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2020r w uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXV/215/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXVI/220/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXVII/224/2020 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXVIII/232/2020 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr XXIX/241/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2020 rok

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Uchwała Nr 184/II/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr 185/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr 13/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn

Uchwała Nr 14/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok

Uchwała Nr 109/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2020r

Uchwała Nr 63/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2020 rok

 

PROJEKT

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok

 

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2020 - Korekta 1

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2020 - Korekta 1

RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2020 - Korekta 1

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2020

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2020

Załączniki:
Uchwała Nr 63/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2020 - Korekta 1262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2020 - Korekta 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2020 - Korekta 1841 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw 2020163 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2020106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2020262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za IV kw 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kw 2020839 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za III kw 2020164 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2020102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2020263 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za III kw 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2020810 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 109/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn za I półrocze 2020r546 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za II kw 2020164 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2020102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2020262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za II kw 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kw 2020773 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za I kw 2020163 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2020102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RBN - Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2020262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I kw 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kw 2020721 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 14/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok825 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 13/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 185/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rok803 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 184/II/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer