artykuł nr 6

Znak: ZP-341/49/04

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

artykuł nr 7

Znak: ZP-341/46/04

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę przy drogach chodników na terenie gminy Strawczyn
artykuł nr 8

Znak: ZP-341/43/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 74.800 l.

artykuł nr 9

Znak: ZP-341/40/04

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2004/2005 i 2005/2006

artykuł nr 10

Znak: ZP – 341/44/04

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego ilości 20.000 litrów do Urzędu Gminy w Strawczynie w 2005 roku