artykuł nr 1

Informacja o unieważnieniu postępowaniaBZP Nr Ogłoszenia 102285-2009 data zamieszczenia 30.06.2009

Strawczyn 3.07.2009


ZP-341/1/2009/OSPDo wiadomości


Informacja o unieważnieniu postępowania

BZP Nr Ogłoszenia 102285-2009 data zamieszczenia 30.06.2009Dotyczy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznej nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strawczynie.


Informuje że, ogłoszone postępowanie o numerze jak wyżej zostało unieważnione.

Podstawę prawną unieważnienia stanowi, art.93 ust.1 pkt.7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Zamówienie nie dotyczy OSP w Promniku lecz OSP w Strawczynie. Ogłoszenie o zamówieniu i SWIZ nie zostały opublikowane na stronie internetowej http:\\strawczyn.4bip.pl


  Prezes OSP

 Bogusław Gos