artykuł nr 1

RIRP.ZP.271.1.31.2023 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chełmce

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/115478/details

artykuł nr 2

RIRP.ZP.271.1.30.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2023/2024

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/113967/details

artykuł nr 3

RIRP.ZP.271.1.29.2023 Budowa części kanalizacji sanitarnej w msc. Chełmce ul. Górna, gmina Strawczyn - WYKONANIE PRZECISKÓW

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/111674/details

artykuł nr 4

RIRP.ZP.271.1.28.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strawczyn w roku 2024

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/110883/details

artykuł nr 5

RIRP.ZP.271.1.27.2023 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.12.2023 r. do 30.11.2026 r.

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/107683/details