artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/81876/details

artykuł nr 2

Zakup paliw do pojazdów samochodowych będących własnością Gminy Strawczyn i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Strawczynie w 2023 roku

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/81768/details

artykuł nr 3

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Strawczyn

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/80666/details

artykuł nr 4

Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będących własnością Gminy Strawczyn, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strawczyn w 2023 roku

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/80458/details

artykuł nr 5

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie oraz szkół na terenie Gminy Strawczyn w 2023 roku w ilości 61m3

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/pn/strawczyn/demand/notice/public/80171/details