artykuł nr 1

Petycje złożone w 2019 roku

Numer petycji: 1
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Redukcja kosztów usług telekomunikacyjnych
Data złożenia petycji: 28.05.2019
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz


Numer petycji: 2
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Walczmy o czyste powietrze
Data złożenia petycji: 04.06.2019
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz


Numer petycji: 3
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Redukcja kosztów usług telekomunikacyjnych - rok 2019
Data złożenia petycji: 04.06.2019
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz


Numer petycji: 4
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Analiza możliwości wdrożenia płatności bezgotówkowych
Data złożenia petycji: 15.10.2019
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz


Numer petycji: 5
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Renata Sutor
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Bezpłatne parkingi, ceny produktów żywnościowych oferowanych w sklepach wewnątrz szpitali
Data złożenia petycji: 25.11.2019
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Informacja o podjętych działaniach, Informacja o sposobie załatwienia petycji


Numer petycji: 6
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Renata Sutor
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Zmiana przepisów prawa miejscowego
Data złożenia petycji: 06.12.2019
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023