artykuł nr 1

Wybory sołtysów 2019 rok

===============

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa STRAWCZYNEK

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Strawczynek

===============

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa CHEŁMCE

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Chełmce

===============

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa HUCISKO

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Hucisko

===============

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa STRAWCZYN

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Strawczyn

===============

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa KORCZYN

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Korczyn

===============

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa KUŹNIAKI

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Kuźniaki

===============

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa MAŁOGOSKIE

Informacja - Ogłoszenie o braku kandydatów na sołtysa sołectwa Małogoskie

NOWE

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Małogoskie

===============

Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa NIEDŹWIEDŹ

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Niedźwiedź

===============

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa OBLĘGOREK

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Oblęgorek

===============

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa PROMNIK

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Promnik

===============

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa RUDA STRAWCZYŃSKA

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Ruda Strawczyńska

===============

Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa OBLĘGÓR

Lista kandydatów na sołtysa sołectwa Oblęgór

===============