artykuł nr 1

Redakcja

Redaktor biuletynu:

Paweł Kowalczyk
Urząd Gminy w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Tel. 41.3038002, Fax 41.3038157
pawel@strawczyn.pl