artykuł nr 1

Odwołanie zebrania

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY STRAWCZYN INFORMUJE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA OBLĘGOREK, ŻE ZEBRANIE WIEJSKIE ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2017 R. O GODZ. 17.00 W REMIZIE OSP W OBLĘGORKU NIE ODBĘDZIE SIĘ Z POWODU BRAKU KANDYDATÓW NA SOŁTYSA.
ZEBRANIE WIEJSKIE ZAPLANOWANE BYŁO W CELU PRZEPROWADZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO WYBORU SOŁTYSA.

artykuł nr 2

Uzupełniający wybór sołtysa sołectwa Oblęgorek