artykuł nr 1

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy - 2018

Oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim - tryb pozakonkursowy

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania publicznego pn.
Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Strawczyn.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy  zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji ( do 20 sierpnia 2018 roku): pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres :

Urząd Gminy Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
fax 41 303 81 57
e - mail: sekretariat@strawczyn.pl

artykuł nr 2

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy