artykuł nr 1

Wybory sołtysów - 2011

TERMINY ZEBRAŃ
WYBORY SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH 2011 ROK

L.p. Sołectwo Data Godz. Miejsce zebrania Termin zgłaszania kandydatów
1 Niedźwiedź 05-02-2011 17:30 Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 28-01-2011
2 Promnik 06-02-2011 17:00 Zespół Placówek Oświatowych w Promniku 28-01-2011
3 Korczyn 11-02-2011 17:30 Szkoła Podstawowa w Korczynie 03-02-2011
4 Ruda Strawczyńska 12-02-2011 17:30 Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 04-02-2011
5 Oblęgór 13-02-2011 17:00 Świetlica wiejska w Oblęgorze 04-02-2011
6 Kuźniaki 18-02-2011 17:30 Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej 10-02-2011
7 Strawczyn 19-02-2011 17:30 Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie 11-02-2011
8 Strawczynek 20-02-2011 17:00 Świetlica środowiskowa w Strawczynku 11-02-2011
9 Małogoskie 25-02-2011 17:30 Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 17-02-2011
10 Oblęgorek 26-02-2011 17:30 Remiza OSP w Oblęgorku 17-02-2011
11 Chełmce 27-02-2011 17:00 Szkoła Podstawowa w Chełmcach 18-02-2011
12 Hucisko 02-04-2011 18:00 Remiza OSP w Hucisku 25-03-2011

 ================

ZAŁĄCZNIK:

Zgłoszenie kandydata na sołtysa, oświadczenie na wyrażeniu zgody na kandydowanie, lista poparcia, oświadczenie

=================

Zarządzenie Nr 2/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Niedźwiedź

Zarządzenie Nr 3/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Promnik

 Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korczyn

Zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ruda Strawczyńska

Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgór

Zarządzenie Nr 9/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kuźniaki

Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczyn

Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczynek

Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 13/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek

Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chełmce

Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 09 marca 2011r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hucisko