artykuł nr 1

Tadeusz Tkaczyk - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2023

artykuł nr 2

Tadeusz Tkaczyk - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2022r.

artykuł nr 3

Tadeusz Tkaczyk - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2021r.

artykuł nr 4

Tadeusz Tkaczyk - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2020r.

artykuł nr 5

Tadeusz Tkaczyk - oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019r.