artykuł nr 1

Wykaz uchwał w/s nazewnictwa ulic i ustalenia adresów

artykuł nr 2

Mapka poglądowa - Sołectwa: Chełmce, Oblęgorek, Oblęgór, Strawczynek, Strawczyn, Promnik

artykuł nr 3

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

W związku z wprowadzaniem nazewnictwa ulic w sołectwie Oblęgór , Rada Gminy Strawczyn zwraca się do mieszkańców sołectwa o składanie propozycji nazw ulic na drukach wniosków i wg poniższych kryteriów:

1. Wnioski w sprawie nazw ulic mogą składać:
- mieszkańcy, grupa mieszkańców zamieszkujących przy danej drodze lub posiadających tam działkę budowlaną,
- stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa Oblęgór

2. Wnioski prosimy składać w Urzędzie Gminy Strawczyn pokój nr 32, II piętro - Biuro Rady Gminy lub u sołtysa do dnia 31 sierpnia 2010 r.

Wnioski do pobrania:
- na stronie internetowej strawczyn.4 bip.pl
- w Urzędzie Gminy Strawczyn pokój nr 32
- u sołtysa

 

Do pobrania:

Wniosek o nadanie nazwy ulic

Mapa do nazewnictwa ulic: Obręb Oblęgór

artykuł nr 4

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIEW związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w sołectwach: Oblęgorek, Chełmce (wieś Chełmce, Bugaj), Strawczynek, Promnik Rada Gminy Strawczyn zwraca się do mieszkańców ww. sołectw o składanie propozycji nazw ulic na drukach wniosków i wg poniższych kryteriów:

Wnioski w sprawie nazw ulic mogą składać:

  • mieszkańcy, grupa mieszkańców zamieszkujących przy danej drodze lub posiadających tam działkę budowlaną
  • stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie sołectwa, w którym wprowadzana jest nazwa ulicy

Wnioski prosimy składać w Urzędzie Gminy Strawczyn pokój nr 32, II piętro Biuro Rady Gminy lub u sołtysa do dnia 15 maja 2009r.

Wnioski do pobrania: