artykuł nr 1

Promnik

Sołtys:
Grzegorz Stępień

Skład sołectwa:
W skład sołectwa Promnik wchodzą ulice: Dworska, Działkowa, Kielecka, Leśna, Łąkowa, Kościelna, Osiedlowa, Panoramiczna, Piaskowa, Polna, Południowa, Starowiejska, Stawowa, Strażacka, Szkolna.