artykuł nr 1

Plan pracy Wójta Gminy Strawczyn na 2024 rok

artykuł nr 2

Plan pracy Wójta Gminy Strawczyn na 2023 rok