artykuł nr 1

Plan pracy Wójta Gminy Strawczyn na 2023 rok