artykuł nr 1

Petycje złożone w 2023 roku

Numer petycji: 1
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Naprawa uchwał antysmogowych
Data złożenia petycji: 27.03.2023
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz


Numer petycji: 2
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o. o.
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Data złożenia petycji: 15.09.2023
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: 


Numer petycji: 3
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Teresa Garland, Prezydent Elektorski RP
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Utworzenie Gminnej Straży Energetycznej
Data złożenia petycji: 05.09.2023
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz


Numer petycji: 4
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zakazu wykorzystania Górotworu pod powierzchnią Gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
Data złożenia petycji: 27.10.2023
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji:

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023