artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 13 lipca 2018 roku

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na Sesję Rady Gminy w dniu 13 lipca 2018