artykuł nr 1

Uchwały podjęte na sesji w dniu 25 maja 2015 roku

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 25 maja 2015 roku