artykuł nr 1

Protokół z sesji z dnia 27 kwietnia 2015 roku

artykuł nr 2

Projekty Uchwał na Sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2015 roku