artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Strawczyn do projektu pod nazwą: ?eIntegracja ? drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2010

Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A

Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Strawczyn Konkursu "CZŁOWIEK ROKU"

Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Protokół

Załączniki:
Protokół74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Strawczyn Konkursu ?CZŁOWIEK ROKU?22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 201040 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Strawczyn do projektu pod nazwą: ?eIntegracja ? drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok 171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Strawczyn Konkursu ?CZŁOWIEK ROKU?

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 2010

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Strawczyn do projektu pod nazwą: ?eIntegracja ? drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Strawczyn do projektu pod nazwą: ?eIntegracja ? drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za rok 201040 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok 136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Strawczyn Konkursu ?CZŁOWIEK ROKU?38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer