artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji Rady w dniu 28 sierpnia 2009r.