artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 19 listopada 2008r.