artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 28 luty 2008r.

Uchwała Nr XIV/104/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr XIV/105/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odbudowy Miejscowości Strawczyn na lata 2008-2014

Uchwała Nr XIV/106/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2007r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Uchwała Nr XIV/107/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

Uchwała Nr XIV/108/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/240/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2005r. w sprawie Karty Współpracy Gminy Strawczyn z orjami pozarządowymi

Uchwała Nr XIV/109/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XIV/110/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie"

Uchwała Nr XIV/111/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Kameńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie

Uchwała Nr XIV/112/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr XIV/113/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2008

Protokół
Załączniki:
Protokół163 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/113/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2008200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/112/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/111/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Kameńskiego dotyczącej prowadzenia ośrodków przedszkolnych w gminie461 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/110/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie statutu gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie"70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/109/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Strawczyn67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/108/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/240/05 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 września 2005r. w sprawie Karty Współpracy Gminy Strawczyn z orjami pozarządowymi67 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/107/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/106/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 września 2007r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/105/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odbudowy Miejscowości Strawczyn na lata 2008-2014372 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/104/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer