artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 28 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XI/97/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XI/83/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/99/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XII/91/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2008 rok

UUchwała Nr XII/92/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr XII/93/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok"

Uchwała Nr XII/95/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przemocy na rok 2008

Uchwała Nr XII/96/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie prowadzenia przez Gminę Strawczyn Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strawczynie

Uchwała Nr XII/98/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Strawczyn na lata 2008-2032

Protokół
Załączniki:
Protokół147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/98/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Strawczyn na lata 2008-2032197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/96/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie prowadzenia przez Gminę Strawczyn Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strawczynie115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/95/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przemocy na rok 200879 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/93/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok"65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/92/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/91/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2008 rok155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/99/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/97/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XI/83/07 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer