artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 lipca 2007 roku