artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 września 2006