artykuł nr 1

Nagranie sesji

 

artykuł nr 2

Protokół

artykuł nr 3

Wyniki głosowania

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na sesji

artykuł nr 5

Transmisja sesji

Początek sesji - godz. 10:00