artykuł nr 1

Nagranie z sesji

artykuł nr 2

Protokół z sesji

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/273/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strawczyn201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/272/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/236/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/271/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu399 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie pozostawienia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 20.12.2020 r. bez rozpatrzenia201 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14.12.2020 r.202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/268/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11.12.2020 r.202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2021-2031466 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/266/2021Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok696 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 3 marca 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kuźniaki na obszarze gminy Strawczyn839 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Imienny wykaz głosowań

artykuł nr 5

Transmisja sesji